Vybrat kategorii

Prodej Autoland Nano+ 950ml

 • Autoland Nano+ 950ml Autokosmetika
Cena
118 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 19.09.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Informace o produktu

Autošampon aktivní NANO+ 950ml

 • Vysoce účinný aktivní autošampon - super koncentrát se silným mycím účinkem.
 • Připravuje povrch pro voskování.
 • Vyvinuto na bázi technologie NANO+.
 • Zesílený mycí účinek díky receptuře částic koloidního oxidu křemičitého.
 • Účinný při odstraňování starých přischlých nečistot.
 • Díky důkladnému odstranění zbytků dřívějších vrstev vosku a polytur dokonale připravuje karoserii pro další ošetření.
 • Umožňuje důkladné umytí karoserie, i dílů z umělých hmot.

Technické parametry:

 • Objem: 950 ml
 • Vystačí až na 32 mytí vozu

Technologie NANO+:

 • NANO+ je vysoce pokročilá technologie aplikace nanočástic křemíku a stříbra. Technologie vyvinutá v kooperaci s BRENNTAG. Nanočástice působí na molekulární úrovni a pronikají hluboko do struktury čištěných součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný třívrstvý povlak. Technologie NANO+ umožňuje dosažení zmnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt lotosového květu, jehož výsledkem je samočištění. NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionální předpisy.... Zobrazit celý popis produktu >>>

Obchodník kasa.cz prodává kvalitní zboží Autoland Nano+ 950ml (kod 5900304002333 ), za neuvěřitelnou cenu 118 Kč.. Související produkty najdete v kategorii Autokosmetika u tohoto e-shopu, kde si můžete vyfiltrovat i výrobce Autoland.

Produkt můžete objednat v e-shopu kasa.cz:

podobný sortiment zboží
Autokosmetika - Další produkty
Nabídka
Nabídka